شنبه 2 شهريور 1398   23:46:36
آخرين ويرايش سایت
شنبه 2 شهريور 1398 16:06:36

ورود اطلاعات ارباب رجوع مازندران
رسول اکرم (ص): هرکس برادر مسلمان خود را با کلمه لطف آمیز تکریم کند و غم او را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است.
* 1-آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم بصورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد در خواست به شما ارائه شده است؟
* ۲- آیا خدمت مورد نظر شما در خصوص خدمات آزمایشگاهی دراین اداره کل در موعد مقرر انجام شده است ؟
* ۳- آیا خدمت مورد نظر شما در خصوص صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد از مرحله درخواست تا دریافت پروانه در موعد مقرر انجام شده است؟
* 4- آیا خدمت مورد نظر شما در خصوص تایید صلاحیت های مربوط به مدیران کنترل کیفیت از مرحله درخواست تا دریافت پروانه تایید صلاحیت درموعد مقرر انجام شده است؟
* 5- آیا خدمت مورد نظر شما در خصوص تایید صلاحیت های مربوط به شرکت های همکار آزمایشگاهی، آموزشی و بازرسی از مرحله درخواست تا دریافت پروانه تایید صلاحیت درموعد مقرر انجام شده است؟
6-لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور مرقوم فرمائید:
درصورت تمایل این قسمت را تکمیل کنید. :
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :
.