1396/11/4 چهارشنبه
چهارشنبه 8 بهمن 1399   22:45:31
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 8 بهمن 1399 19:08:26

1396/1/28 دوشنبه
تلفن
                           1517
               011-33259794-5
               011-33259772-4
             011-33255410-14
نمابر
                 011-33269001

تلفن مستقيم دفتر مدیریت
                 011-33255409
نمابر دفتر مدیریت
                 011-33248627
مديركل : علی امینی  داخلي 210    پست الکترونیک : a.amini@isiri.gov.ir   
معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی : فرشيد بصيري   داخلي 222     پست الکترونیک : f.basiri.maz@isiri.gov.ir
معاون ارزيابي انطباق : خديجه شهميرزادي  داخلي 202       پست الکترونیک : shahmirzadi.maz@isiri.gov.ir
معاونت استانداردسازی و آموزش : عباس رحیمی  داخلي 215        پست الکترونیک : isirmazandaran@isiri.gov.ir
معاونت استاندارد امیرآباد : شیرین فقیه نصیری  51-34623749-011         پست الکترونیک : amirabad@isiri.gov.ir
رئیس اداره استاندارد نوشهر : محمدعلی میردار 11-52331410-011        پست الکترونیک : noshahr@isiri.gov.ir
رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت : سمانه السادات افضلي   داخلي 261         پست الکترونیک : naci.maz@isiri.gov.ir
مسئول امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات : محسن خالقی عبدالملکی داخلي 240      پست الکترونیک : law.maz@isiri.gov.ir
رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات : سعيد بنايي   داخلي 260         پست الکترونیک : it.maz@isiri.gov.ir
رئیس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها : محمد رضاپور   داخلي 236          پست الکترونیک : isirmazandaran@isiri.gov.ir
رئیس اداره منابع انسانی : محمدرضا قادري  داخلي 226      پست الکترونیک : isirmazandaran@isiri.gov.ir
رئیس اداره امور آزمایشگاه ها  : فرهبد فهیمی   داخلي 220          پست الکترونیک : isirmazandaran@isiri.gov.ir
رئیس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی  : فرج اله گرگاني فيروزجايي  داخلي 231         پست الکترونیک : QC.maz@isiri.gov.ir
رئیس اداره هماهنگی تدوین استاندارد : كتايون نازپرور   داخلي 241            پست الکترونیک : nazparvar.maz@isiri.gov.ir

آدرس پستی : مازندارن - ساری - خیابان معلم - نبش کوچه کواکبیان - صندوق پستی 559 کد پستی 47419-48187
آدرس پست الکترونیکی :  isirmazandaran@isiri.gov.ir
آدرس پایگاه اطلاع رسانی :  http://sari.isiri.gov.ir
  • نقشه سایت 1

.