دسترسی سریع

اطلاعیه و بخشنامه ها بيشتر

دوشنبه 1400/7/19

اطلاعیه سازمان ملی استاندارد کشور: باتری مشمول مقررات استاندارد اجباری است

روابط عمومی اداره کل استاندارد استان مازندران بر اساس اطلاعیه سازمان ملی استاندارد کشور اعلام کرده است: